Leve med depression

Leve med depression

Depression inde på livet

Når man får depression ind på livet, kan det have alvorlige helbredskonsekvenser for den, der bliver syg, og for de pårørende kan det være svært at vide, hvordan man bedst hjælper.
Afgørende for både sygdommens forløb og udsigten til at blive rask er viden om symptomerne, og hvornår og hvordan man skal reagere.
På siden her findes information om depression til både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Hvad er depression

Depression er en psykisk sygdom, som viser sig ved nedtrykthed og nedsat energiniveau gennem længere tid, og de opgaver, man nemt klarede tidligere, kan nu virke uoverkommelige.

Der er flere former for depression, som unipolar og bipolar depression, melankoliform depression, vinterdepression og fødselsdepression. Og sygdommen kan optræde i forskellige grader fra let til moderat og svær depression.

Udløsende faktorer kan være eksempelvis stress, fysisk sygdom eller misbrug af alkohol eller medicin1, og mange oplever følelser som mismod og melankoli – at dagene bliver mere og mere grå.

Depression er en ganske udbredt sygdom, og der konstateres årligt 11.000 nye tilfælde af depression i Danmark2. Omkring 3-5 % har til enhver tid depression, og det vurderes, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en depression i løbet af livet3. I en befolkningsundersøgelse fra 2019 siger næsten to ud af tre danskere, at de har eller har haft depression tæt inde på livet4.

På flere planer er depression en sygdom, der vedrør os alle. Hvert år koster depression ifølge Sundhedsstyrelsen det danske samfund 1,2 milliarder kroner i behandling og pleje og 3,1 milliarder kroner i fravær og tabt produktion5.

I dag er der langt flere end tidligere, som rammes af sygdommen og diagnosticeres med depression. På europæisk plan påvirker depression over 40 millioner mennesker, og det tal er vokset med 18,4 % fra 2005 til 20156.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) antager, at depression i løbet af de næste 20 år vil være blandt de største sygdomstendenser og en af de mest belastende sygdomme, hvad angår økonomiske konsekvenser for samfund7.


deppimage
Sundhed.dk, 2018: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/­­sygdomme/depression/depression-forekomst/
Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2015
Sundhed.dk, 2018: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/­sygdomme/depression/depression-forekomst/
Befolkningsundersøgelse foretaget af Advice for Janssen i februar 2019: https://www.janssen.com/denmark/spoergeskemaundersoegelse-om-depression
Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2015
Depression and Other Common Mental Health Disorders: Global Health Estimates, World Health Organisation, 2017
Sundhed.dk, 2018: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/­psykiatri/tilstande-og-sygdomme/depressioner/depression/

Symptomer på depression

image

En depression kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikler sig langsomt og gradvist, og symptomerne kan være svære at opdage og reagere på i tide.

Ikke desto mindre findes der veldefinerede symptomer på sygdommen. Symptomerne, der kan komme forskelligt til udtryk fra patient til patient, inddeles i kernesymptomer og ledsagesymptomer.

Afhængigt af hvilke og hvor mange symptomer, der viser sig hos den enkelte, kan der være tale om let, moderat eller svær depression.

Hver femte eller sjette udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet, og 125.000 danskere viser tegn på moderat til svær depression.

Depression kan ramme alle

image
Kilde: Tal fra befolkningsundersøgelse lavet af Advice for Janssen i februar 2019.
https://www.janssen.com/denmark/spoergeskemaundersoegelse-om-depression

Behandling af depression

De fleste kommer sig over en depression, men der er forskel på, hvordan sygdommen forløber, hvilken behandling, der skal til, og hvor hurtigt man bliver rask. Afgørende for diagnosen og valg af behandling er, hvor længe man har været syg samt antallet af symptomer og deres grad.

Ved let depression er behandling som samtaleterapi og lysbehandling nogle af de første valg, mens moderat til svær depression oftest behandles med en kombination af antidepressiv medicin og forskellige former for samtaleterapi .

Reagér på symptomer i tide

image
image

Det er vigtigt at opsøge hjælp i tide. En depression forsvinder ikke af sig selv. Tid er afgørende for behandlingens virkning, og jo før man kommer i behandling, jo større er sandsynligheden for at komme sig over en depression. Den officielle anbefaling er, at man skal opsøge læge, hvis symptomerne har stået på vedvarende i en periode på over 14 dage.

En nylig undersøgelse viser, at mange danskere ikke ville følge de officielle anbefalinger, og de fleste angiver, at de ville opsøge læge langt senere and anbefalet.

Men en manglende eller ineffektiv behandling af særligt moderat til svær depression kan have meget alvorlige konsekvenser. Depressionen kan føre til lange og gentagende sygemeldinger, det kan blive invaliderende for den enkelte og tanker om selvmord kan opstå. Har du tanker om selvmord, så opsøg hjælp hos din læge, dine pårørende eller hos Livslinien på telefon 70 201 201 eller via deres hjemmeside https://www.livslinien.dk.

Det handler med andre ord om at reagere på symptomerne, når de opstår. Både inden og under behandlingen er det vigtigt at være opmærksom på, om der er bedring, eller om symptomerne forværres.

Det er ikke altid, at den syge er opmærksom på egne symptomer eller har overskuddet til at handle. Som pårørende kan man derfor være der for den, man holder af, ved at tilbyde sin støtte – for eksempel til få bestilt tid hos lægen og finde en god behandler.

Oplever du en person i den nærmeste omgangskreds vise tegn på depression, ræk da ud til vedkommende, eller opsøg professionelt råd og vejledning hos egen læge eller foreninger for patienter og pårørende.

Mere information om depression

Flere steder tilbyder viden, støtte og vejledning om depression. Vi nævner her nogle af de platforme og organisationer, som har speciale i at formidle informationen.

Oplysninger og råd på denne hjemmeside og andre kan dog under ingen omstændigheder erstatte professionel rådgivning og behandling hos lægen.

BEDRE PSYKIATRI

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og alle andre, der vil støtte arbejdet for en bedre psykiatri.

EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS er et samarbejde mellem PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.

PSYKIATRIFONDEN

Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for, at alle mennesker skal mødes med forståelse, når de har eller er i risiko for at få en psykisk sygdom.

SUNDHED.DK

Sundhed.dk er en offentlig sundhedsportal organiseret af Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, og Kommunernes Landsforening.

DEPRESSIONSFORENINGEN

DepressionsForeningen er en landsdækkende patientforening for mennesker med depression, bipolar lidelse og for deres pårørende.

LIVSLINIEN

Livslinien tilbyder anonym selvmordsforebyggende rådgivning via telefon, net og chat. Rådgivningen er rettet mod mennesker med selvmordstanker og mennesker i krise, samt mod bekymrede pårørende og efterladte til selvmord. Rådgivningens åbningstider kan ses på livslinien.dk. Endvidere tilbyder Livsliniens fagpersonale undervisning, kurser og foredrag om selvmordrelaterede emner.

SIND – LANDSFORENINGEN FOR PSYKISK SUNDHED

Sind er en tværpolitisk organisation, der samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold, herunder pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed.

Psykiatriske Informations­centre

Der findes Psykiatriske Informationscentre (Psykinfo) i alle fem regioner i Danmark, der tilbyder personlig og telefonisk rådgivning for både patienter og pårørende om psykisk sygdom, herunder symptomer, årsager, behandling og vejledning.

PSYKINFO, REGION MIDTJYLLAND
(tilbyder ikke rådgivning)

PSYKINFO, REGION NORDJYLLAND

PSYKINFO, REGION HOVEDSTADEN

PSYKINFO, REGION SJÆLLAND

PSYKINFO, REGION SYDDANMARK